Bucharest Start-up City

1. Conditii principale accesare Bucharest Start-up City

 • Intreprindere infiintata dupa 01 Ianuarie 2019;

 • Asociatul/administratorul nu a mai avut/nu are actiuni in alta firma cu acelasi cod CAEN autorizat in ultimii doi ani;

 • Beneficiarul angajeaza, dupa aprobarea proiectului, minim 1 persoana;

 • Firma are sediul si punctul de lucru in Bucuresti.

2. Activitati eligibile Bucharest Start-up City

 • Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

 • Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate;

 • Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției;

 • Mijloace de transport: autoturisme electrice, biciclete, biciclete electrice, etc.

(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj, transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.

(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în limită maximă de 40.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 • Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

 • Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă.

 • Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, inclusiv promovare online si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în limita maximă a 6.000 lei;

 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;

 • Activitate (cheltuiala) obligatorie: Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale desfasurate in Romania sau in alta tara membra a Uniunii Europene, in valoare de maxim 1.000 Lei;

 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

 • Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 8.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

 • Software-uri necesare desfăşurării activităţii in valoare de maxim 80.000 Lei. Pentru comerţul on-line limita este 20.000 Lei; Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuieli cu programe software necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;

 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari;

 • O placuta informativa cu privire la program, in exteriorul spatiului de la locatia de implementare a proiectului.

4. Ajutor financiar

 • Microintreprinderi : minim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

 • Intreprinderi mici: minim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

 • Intreprinderi mijlocii: minim 90% din valoarea totala a cheltuieilor eligibile;

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 239.985 Lei pentru fiecare beneficiar.

Evaluarea planurilor de afaceri va fi realizata in 3 etape:

Faza A – evaluarea eligibilitatii si verificarea administrativa a aplicatiei;

Faza B – evaluarea tehnico-financiara

Faza C – interviu

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici