POR 2.1 A

 • POR 2.1 A

  Conditii principale POR 2.1 A:

  • Firma existenta de minim 1 an;
  • Minim un angajat la momentul depunerii proiectului;
  • Punctul de lucru unde se va implementa proiectul in mediul URBAN (exclus Bucuresti-Ilfov, Sud Muntenia, ITI Delta Dunarii, Nord Vest);
  • Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
  • Firma se incadreaza in categoria microintreprinderilor;
  • Finantare de pana la 90%, maxim 200.000 Euro;

  Ajutor financiar nerambursabil:

  • Intensitatea finantarii – maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/beneficiar.

  Solicitanti / beneficiari eligibili:

  • Microintreprinderile (0-9 angajati).

  Perioada de implementare POR 2.1 A:

  • Maxim 12 luni pentru proiectele care includ exclusiv achizitia de echipamente;
  • Maxim 24 luni pentru proiectele care includ lucrari de constructii (constructie noua, extindere sau modernizare constructie existenta).

  Criterii generale de eligibilitate (conditii obligatorii de respectat):

  • Localizarea proiectului pentru care se solicita finantare trebuie sa fie in spatiul URBAN;
  • Municipiul Bucuresti, Judetul Ilfov Regiunea Sud Muntenia, ITI Delta Dunarii, Nord Vest, sunt excluse de la finantare ;
  • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment.

  Cheltuieli eligibile POR 2.1 A (cheltuieli din care se va rambursa/deconta maxim 90%, nerambursabil):

  • Constructia, extinderea si/sau modernizarea si dotarea spatiilor de productie/servicii;
  • Achizitionarea si costurile de instalare, pentru utilaje, instalatii si echipamente noi;
  • Investitii intangibile: achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci.

  Dotarea cu echipamente, exemple:

  • Echipamente, utilaje, instalatii folosite direct in fluxul tehnologic;
  • Achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;
  • Achizitionarea de echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusivsoftware-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare;
  • Dotarea cu echipamente de birotica necesare desfasurarii normale a activitatii;
  • Realizarea de site-uri pentru prezentarea activitatii si a produselor sau serviciilor promovate;
  • Achizitionarea de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile / alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, etc.

  Cheltuieli / activitati NEeligibile (suportate exclusiv din resurse proprii):

  • Cheltuieli cu achizitionarea de bunuri si echipamente ”second hand”;
  • Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de finantare a proiectului cu exceptia costurilor de consultanta, proiectare, taxe si avize necesare proiectului;
  • Cheltuieli cu achizitia mijloacelor de transport pentru uz personal si pentru transport persoane;
  • Cheltuieli cu investitiile ce fac obiectul dublei finantari care vizeaza aceleasi costuri eligibile;
  • Cheltuieli in conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 si anume:
   • dobânzi debitoare;
   • achizitionarea de terenuri construite si neconstruite;
Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici