GRANTURI DE CAPITAL DE LUCRU: 2.000-150.000 EURO. LISTA DOMENIILOR ELIGIBILE

Aceste granturi vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență).

Categorii de ajutoare de capital de lucru:

  • Firmele cu cifra de afaceri de 5.000 – 13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro.
  • Firmele cu cifra de afaceri de 13.501 – 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15% din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare.

Domenii eligibile: restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada 01 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență”- a comunicat oficial instituția, confirmând informația publicată anterior de StartupCafe.ro.

De observat că ordonanța s-a publicat în Monitorul Oficial pe 6 august, dar prevede că certificatele CSU se pot scoate începând din 1 august, până pe 15 septembrie.

Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

Bugetul schemei este de 350 de milioane de euro.

Granturi pentru capital de lucru  

1. Informatii generale
1.1. Denumirea programului Granturi pentru capital de lucru
1.2. Regiuni eligibile Toate regiunile de dezvoltare inclusiv Bucuresti-Ilfov
1.3. Descrierea actiunilor eligibile Investiții finanțabile din fonduri externe nerambursabile

 

–          Investitii necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;

–          Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclsuiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;

–          Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat;

–          Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente,cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;

–          Cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusive material de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului Covid;

–          Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;

–          Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;

–          Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului.

 

2. Conditii de eligibilitate
2.1.

 

 

 

 

 

 

 

Eligibilitatea solicitantului

 

 

 

 

 

 

IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV -2 sau a căror activitate a fost interzisă ori redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă. Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută în  anexa nr. IMM2.
2.2. Eligibilitatea proiectului a)      Investiţia trebuie să fie menţinută, funcțională și utilizată în regiunea beneficiară pentru minimum 3 ani de la efectuarea plății finale către beneficiar.

b)      Nu sunt permise achiziţii în regim de leasing.

c)      Cheltuielile aferente achiziţiilor de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

d)      Cheltuielile cu închirierea de active corporale nu sunt eligibile.

e)      Cheltuielile cu achiziția de active (corporale și necorporale) sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiţii dacă îndeplinesc următoarele condiţii:

i.            activele sunt utilizate exclusiv în cadrul locaţiei/locaţiilor de implementare stabilită/stabilite prin Cererea de finanţare şi pentru scopul declarat în proiect;

ii.            activele au fost achiziţionate în condițiile stabilite de legea achizițiilor publice.

Durata maximă de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor şi depunerea cererilor de rambursare) este de cel mult 12 de luni şi se stabilește de solicitant în funcție de complexitatea proiectului. Perioada de implementare a proiectului se poate majora peste durata de 12 luni, în baza unei justificări temeinice a beneficiarului, rezultată din procesul de implementare.

Astfel, pentru proiectele de tip a) și b) evaluarea se va efectua automatizat prin intermediul platformei IT, iar selecția, pe principiul primul venit, primul servit.

3. Informatii financiare
3.1. Valoarea proiectului Grant pentru capital de lucru:

    • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
    • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.
3.2. Contributia solicitantului Contributie – Granturi pentru capital de lucru – minim 15% din valoarea grantului;

 

 

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici