Programul de microindustrializare

Programul de microindustrializare

Conditii principale pentru programul de microindustrializare:

 • Firma infiintata de minim 2 ani;
 • Domeniul de activitate – productie;
 • Societatea are minim un angajat la deschiderea sesiunii de depunere;
 • Dupa aprobarea proiectului, beneficiarul va angaja 2 persoane;
 • Finantarea este de maxim 90% si nu poate depasi 450.000 Lei;
 • Domenii eligibile: productie.

Beneficiari eligibili

 • Bucuresti-Ilfov: Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (0 – 249 angajati);
 • Restul tarii: Intreprinderi mici, Intreprinderi mijlocii (10 – 249 angajati).

Criterii de eligibilitate

 • Sunt organizate conform Legii nr. 31/1990;
 • Se incadreaza in categoria IMM;
 • Au capital social integral privat;
 • Au cel putin 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de afaceri;
 • Administratorul societatii este cetatean roman si are cel putin studii medii definitivate;
 • Angajeaza dupa aprobarea proiectului minim 2 salariati  pe perioada nedeterminata si program normal de 8 ore pe zi;
 • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social cat si pentru toate punctele de lucru;
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;
 • Nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene/OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care au facut obiectul unei asemenea decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata;
 • Nu au depasit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exercitii financiare pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Activitati eligibile

 • Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
 • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
 • Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii;
 • Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale;
 • Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video etc.);
 • Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN;
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului. Aceasta activitate poate fi efectuata inainte de semnarea Contractului de finantare).

Activitati neeligibile

 • Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, salarii, chirii, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate, nu sunt eligibile.

Ajutor financiar

 • Alocatie Financiara Nerambursabila – 75%, dar nu mai mult de 450.000 Lei/beneficiar;
 • Contributie proprie – minim 10din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Coduri CAEN eligibile pentru programul de microindustrializare

 • 10 Industria alimentara
 • 11 Fabricarea bauturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape inbuteliate;
 • 13 Fabricarea produselor textile;
 • 14 Fabricarea articolelor de imbracaminte;
 • 15 Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor;
 • 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite;
 • 17 Fabricarea hartiei si a produselor din hartie;
 • 1811 Tiparirea ziarelor;
 • 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
 • 20 Fabricarea substantelor si produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.
 • 21 Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice;
 • 22 Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice;
 • 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
 • 24 Industria metalurgica;
 • 25 Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini utilaje si instalatii – cu exceptia societatilor care desfasoara activitati pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului si munitiei;
 • 26 Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice;
 • 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
 • 28 Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.;
 • 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor;
 • 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;
 • 31 Fabricarea de mobila;
 • 32 Alte activitati industriale n.c.a.
Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici