Finantari Pentru Servicii 2021 – 2027 | MASURA 3

Masura 3 se va redeschide la sfarsitul anului 2021, cu un buget in valoare de 358.384.803 euro.

Ajutor financiar  masura 3 – 2021:

Valoarea maxima a ajutorului financiar este echivalentul in lei al sumei de 1.000.000. euro.

 • Microintreprinderi (0-9 angajati): 95% ajutor financiar – 5% contributie proprie;
 • Intreprinderi mici (10-49 angajati): 90% ajutor financiar – 10% contributie proprie;
 • Intreprinderi mijlocii (50-249 angajati): 85% ajutor financiar – 15% contributie proprie.

Beneficiari eligibili  masura 3:

 • Firma infiintata pana in 31.12.2018;
 • Cifra de afaceri in 2020 este cu minim 5% mai mica fata de 2019;
 • Beneficiarul isi propune, prin planul de afaceri, investitii de minim 20% in obiective de protectia mediului;
 • Beneficiarul isi asuma un numar mai mare sau egal de angajati, cu cel din 2019, la sfarsitul perioadei de sustenabilitate;
 • Beneficiarul nu este in faliment, insolventa sau dificultate la sfarsitul lui 2019

Cheltuieli eligibile masura 3:

 • Construirea/achizitia/ extinderea spatiilor de productie/servicii – maxim 50% din valorea proiectului; In situatia in care lucrarile de construire nu sunt demarate in termen de 6 luni de la semnarea contractului de finantare acesta se rezileaz de drept;
 • Achizitia de echipamente, utilaje, tehnologii;
 • ATENTIE: Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente unei investitii initiale. Investiile sunt eligibile doar daca reprezinta investitii initiale.

Domenii de activitate masura 3:

 • Clasa C – Industria prelucratoare (fara codurile 11, 12, 254);
 • Clasa F – Constructii;
 • Clasa G – Comert cu ridicata si cu amanuntul; Repararea autovehiculelor si motocicletelor;
 • Clasa H – Transport si depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri si restaurante;
 • Clasa M – Activitati profesionale, stiintifice si tehnice;
 • Clasa N – Activitati de servicii administrative si de activitati de servicii suport;
 • Clasa P – Invatamant;
 • Clasa Q – Sanatate si asistenta sociala;
 • Clasa R – Activitati de spectacole, culturale si recreative;
 • Clasa S – Alte activitati de servicii.

Grila de punctaj masura 3:

1.Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 – max. 40 puncte:

 • ≥30% – 40 puncte;
 • ≥25 < 30% – 35 puncte
 • ≥20 < 25% – 30 puncte;
 • ≥15 < 20% – 25 puncte;
 • ≥10 < 15% – 20 puncte;
 • ≥5 < 10% – 15 puncte;
 • < 5% – 0 puncte (proiect respins).

2. Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în obiective pentru schimbările climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu – max 40 puncte:

 • ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu –  max. 40 puncte:
 • ≥80 < 90% – 35 puncte;
 • ≥70 < 80% – 30 puncte;
 • ≥60 < 70% – 25 puncte;
 • ≥50 < 60% – 20 puncte;
 • ≥40 < 50% – 15 puncte;
 • ≥30 < 40% – 10 puncte;
 • ≥20 < 30% – 5 puncte;
 • < 20% – 0 puncte (proiect respins).

3. Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS) – max. 5 puncte:

 • Sold negativ – 5 puncte;
 • Sold pozitiv – 0 puncte.

4. Proiectul propune un produs/proces inovativ – max. 5 puncte:

 • DA – 5 puncte;
 • NU – 0 puncte.

5. Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate – cifra de afaceri împărțită la numărul de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) – 10 puncte:

 • ≥15% – 10 puncte;
 • ≥10% < 15% – 5 puncte;
 • < 10% 0 puncte.

La punctaje egale, departajarea se va face in functie de procentul alocat protectiei mediului urmat de procentul din diminuarea cifrei de afaceri.

Selectarea unui proiect pentru finanțare se realizează în ordinea depunerii și este condiționată de îndeplinirea simultană a următoarelor elemente:

 • punctajul obținut să fie de cel puțin 70 de puncte (punctaj minim de calitate);
 • să nu obțină valoare 0 la criteriile de evaluare tehnică și economică de la punctele a) și b);
 • disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel.

Durata proiectului este de maximum 24 de luni fără adepăși data de 31 decembrie 2023.

Obtine pana la 1.000.000 de Euro pentru afacerea ta. Solicita consultanta prin formularul de CONTACT sau la numarul 0376448085

Vezi coduri CAEN eligibile: Descarca lista codurilor CAEN

Vezi grila de punctaj: Descarca grila de punctaj

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici