Finantari Pentru Sanatate 2021 – 2027 | FEADR 6.2

FEADR 6.2 – conditii principale:

 • Firma nou infiintata;
 • Sediul si punctul in RURAL;
 • Finantare 100% de maxim 50.000 sau 70.000 euro (dupa aprobarea proiectului, beneficiarul primeste 70% din valoarea bugetului, reprezentand avans pentru realizarea investitiei);
 • Lansare estimata: Octombrie – Noiembrie 2021;
 • Domenii eligibile: productie, servicii, sanatate, agrement, turism.

Beneficiari eligibili

Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi nonagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);

 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi nonagricole pe care nu leau mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Microîntreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (startups).

Microîntreprinderile şi intreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (startup) trebuie să fie înregistrate şi săşi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural);

Criterii de eligibilitate

 • Sa se incadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin submasura;
 • Sediul social si punctul/ punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural, iar activitatea va fi desfasurata in spatiul rural;
 • Implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapă in termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.

Activitati eligibile

 • Sprijinul se acorda pentru activitatile prevazute pentru indeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de afaceri. Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru şi capitalizarea intreprinderii si activitatile relevante pentru implementarea corecta a Planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ajutor financiar

Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu privire la sprijinul de minimis si nu va depasi 200.000 euro/ beneficiar pe 3 ani fiscali si este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorarii sprijinului pana la valoarea de 70.000 euro/ proiect in cazul activitatilor de productie.

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

 • 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
 • 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri, fără a depăși 33 luni de la încheierea contractului de finanțare.

*Varianta finala 2021 – FEADR 6.2

Documente utile

Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici