POR 2.2

 • POR 2.2

  Conditii principale POR 2.2:

  • Firma existenta de minim 1 an;
  • Firma se incadreaza in categoria IMM (10 – 249 angajati);
  • Firma a inregistrat profit din exploatare la sfarsitul ultimului exercitiu financiar;
  • Finantare intre 45% si 70%;
  • Finantare cuprinsa intre minim 1.500.000 Euro si maxim 6.000.000 Euro.

  Ajutor financiar nerambursabil:

  • Valoarea ajutorului financiar nerambursabil va fi cuprins intre 1.500.000 Euro – 6.000.000 Euro
  • Intreprinderi mici si microintreprinderi: 55% –  70% finantare nerambursabila 
  • Intreprinderi mijlocii: 45% – 60% finantare nerambursabila 

  Solicitanti / beneficiari eligibili:

  • IMM-urile non-agricole din mediul urban si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural:
   • cu un istoric de functionare de minim 1 an 
   • cu profit din exploatare > 0

  Locul de implementare a proiectului este situat in:

  • in mediul urban (inclusiv sate apartinatoare de orase) pentru IMM non-agricole, exclus microintreprinderi
  • in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii non-agricole

  Criterii generale de eligibilitate POR 2.2 (conditii obligatorii de respectat):

  • Nu sunt eligibile investitiile localizate in teritoriul ITI Delta Dunarii si regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov
  • La momentul depunerii solicitantul nu trebuie sa aiba datorii restante la bugetul de stat, nu trebuie sa fie in dizolvare, lichidare sau faliment

  Pentru ce poate fi solicitat sprijinul? (Investitiile sprijinite):

  • Categoriile de investitii sprijinite prin intermediul acestei prioritati vizeaza:
   • Crearea unei noi unitati de productie/prestare servicii, in domeniul de activitate vizat de investitie
   • Extinderea capacitatii unei unitati existente, prin cresterea volumului cel putin unui produs/serviciu aferent domeniului de activitate vizat de investitie
   • Diversificarea productiei unei unitati existente, prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior in unitate, in domeniul de activitate vizat de investitie.
  • Investitii in active corporale:
   • Constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/ servicii IMM, inclusiv a uilitatilor generale aferente;
   • Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe;
   • Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare.
  • Investitii in active necorporale:
   • Achizitionarea de brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare
   • Realizarea de instrumente de comercializare online a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului
   • Certificarea/ recertificarea produselor, serviciilor, proceselor
   • Certificarea/ recertificarea sistemelor de management al calitatii, al mediului, etc.
   • nu este permisa doar achizitia de active necorporale in cadrul proiectului.

  Definitie investitie initiala:

  • crearea unei unitati
  • extinderea capacitatii unei unitati existente, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie
  • diversificarea productiei unei unitati prin produse care nu au fost fabricate anterior
Ai nevoie de ajutor? Lortec este aici