Fonduri pentru firme 2020: Max. 94.000 Euro sau 52.000 Euro în programele Microindustrializare și Comerț. Propunerile de proceduri

Firmele mici și mijlocii din România, inclusiv din București și județul Ilfov, vor putea obține fonduri nerambursabile de la stat, de până la 450.000 de lei (aproape 94.000 euro) fiecare în programul Microindustrializare 2020, sau până la 250.000 de lei (52.000 de euro) fiecare în programul Comerț 2020, în anumite condiții. Mașini, echipamente, magazine online, site-uri de prezentare, spații comerciale și altele- se vor putea achiziționa o serie întreagă de bunuri și servicii pentru afaceri.

Propunerile oficiale de proceduri, scoase în dezbatere de Ministerul Economiei, prevăd semnarea contractelor de finanțare de la 31 iulie 2020. Aceasta însemană că sesiunile de înscriere electronică pe site-ul ministerului vor trebui să înceapă probabil în prima jumătate a anului.

Programul Microindustrializare 2020: Cei 450.000 de lei pentru echipamente, site-uri, softuri

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2020 este de 65.000.000 lei.

Din acești bani se vor acorda firmelor câștigătoare ajutoare financiare nerambursabile de maximum 450.000 de lei, fiecare, în baza unor planuri de afaceri.

Finanțarea de la stat va avea o intensitate de maximum 90%. Aceasta înseamnă că firma beneficiară va trebui să suporte minimum 10% din valoarea investiției eligibile, plus TVA. De asemenea, firma va trebui să plătească investiția întreagă și să aștepte apoi să-ș primeacă de la stat ajutorul de minimis de maximum 450.000 de lei.

Cei care nu au bani pot apela la componenta de credit de la bănci partenere în program.

Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează fără componentă de credit este 31 iulie 2020. Termenul limită de semnare a contractelor de finanțare care se implementează cu componentă de credit este 10 august 2020, se arată în propunerea de procedură.

Firmele își vor putea achiziționa o serie de bunuri sau servicii, ca:

 
– Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale;

– Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

– Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

– Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate

– Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale,

– Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN şi pe toată perioada de monitorizare;

– Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie6 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

– Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/acţionarul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4.500 lei.

– Microindustrializare 2020 – condiții pentru firme

Firmele trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care:

  • În București și Ilfov vor putea lua banii de la Microindustrializare 2020 microîntreprindeirle și firmele mici și mijlocii, dar în restul țării vor fi eliminate de la finanțare microîntreprinderile.
  • asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  • firmele au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri
  • Beneficiarul finanțării are obligaţia să angajeze până la plata decontului minim 2 salariaţi pe perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi şi să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente salariaţilor angajaţi pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă, si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni), pe o perioadă de 2 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanţare.

LISTA codurilor CAEN eligibile la Microindustralizare 2020:

– 10 Industria alimentară
– 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;
– 13 Fabricarea produselor textile;
– 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
– 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;
– 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
– 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;
– 1811 Tipărirea ziarelor;
– 1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.;
– 20 Fabricarea substanţelor şi produselor chimice cu excepţia 2011, 2051, 2053, 2059.
– 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;
– 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
– 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;
– 24 Industria metalurgică;
– 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei;
– 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;
– 27 Fabricarea echipamentelor electrice;
– 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;
– 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor;
– 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepţia 3040;
– 31 Fabricarea de mobilă;
– 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Progrmul Comerț 2020 – Max. 52.000 Euro pentru magazin online, cititoare de coduri de bare și altele

Programul Comerț 2020 va avea un buget e 40.000.000 lei. Din acești bani se vor acorda ajutoare nerambursabile de la stat de cîte 250.000 de lei (circa 52.000 de euro) fiecare, firmelor câștigătoare.
 
Și aici intensitatea sprijinului va fi tot de maximum 90%, cu posibilitate de accesare a unui credit de la băncile partenere.

Comerț 2020 – condiții

Firmele participante trebuie să îndeplinească unele condiții la Comerț 2020, printre care:

– au cel puţin 2 ani calendaristici de la înfiinţare la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, cu cel puţin 3 luni anterior datei deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de investiţii;

– Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor semnării contractului de finanțare- 2021, 2022, 2023-, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze numărul efectiv al locurilor de muncă pe perioadă nedeterminată, indiferent de norma de muncă, existente la data înscrierii în program si numărul efectiv al locurilor de muncă create prin program conform numărului şi tipului (persoană care face dovada întoarcerii din diaspora în ultimele 12 luni).

Comerț 2020 – cheltuieli eligibile

Se propun o serie de cheltuieli eligibile, printre care:

– achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii),

– achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare;

– achiziţionarea de cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare;

-achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

– achiziţionarea de echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

-achiziţionarea de electro şi motostivuitoare;

-investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line sau pentru desfăşurarea activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

-achiziţionarea de mobilier, birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarmă).

– achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G.

– certificarea unui sistem de management al calităţii/mediului/sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/siguranţei alimentelor, în conformitate cu unul din standardele: SR-EN-ISO 9001:2008(sistem de management al calităţii); SR-EN-ISO 14001:2005 (sistem de management de mediu); SR-EN-ISO 22000:2005 (sistem de management al siguranţei alimentelor); OHSAS 18001: 2007 (sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaționale), simplu sau integrat;

– realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN si pe toata perioada de monitorizare;

– achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie3 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

– achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii;

– participarea la cursuri de instruire pentru formare/calificare profesională/specializare/ perfecţionare profesională în domeniul activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pentru care a solicitat finanţare, participarea la cursuri privind noţiuni fundamentale de igienă necesare în activităţile de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă4;

-achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legatură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează Programul.

Articol realizat de StartupCafeAi nevoie de ajutor? Lortec este aici