Fonduri europene de până la 100.000 Euro fiecare, pentru firme sociale. Ghidul solicitantului

Românii care vor să își deschidă o întreprindere socială vor putea primi câte un grant nerambursabil de maximum 100.000 de euro, prin linia de finanțare Solidar Start-Up pentru care s-a anunțat joi perioada în care se vor putea depune proiecte. Apelul de proiecte dispune de un buget total de 70 de milioane de euro, în principal din fonduri europene, prin Politica de coeziune a UE.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a anunțat deschiderea apelului competitiv „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Perioada în care administratorii de granturi vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySMIS este 27.08.2018, ora 10.00 – 27.11.2018, ora 16.00.

Bugetul total al apelului de 70 de milioane de euro, este asigurat din Fondul Social al Uniunii Europene, în proporție de 85%, iar restul din bugetul de stat.

Din acești bani vor putea fi derulate proiecte mari, de maximum 3 milioane de euro fiecare, în toată țara, în afară de București și județul Ilfov.
Prin aceste proiecte, care vor dura 3 ani, vor fi sprijinite înființarea și dezvoltarea unor întreprinderi sociale. Viitorii antreprenori vor putea obține ajutoare de minimis de maximum 100.000 de euro fiecare, în anumite condiții.

Așadar, mai întâi, vor depune proiecte europene de maximum 3 milioane fiecare o serie de solicitanți eligibili, ca administratori de granturi:

  • o entități ale economiei sociale, rețele, uniuni, federații din sectorul economiei sociale, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat, inclusiv în parteneriat cu autorități publice centrale sau locale;
  • o alte entități relevante -furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditați publici și privați, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizații patronale, asociaţii profesionale, camere de comerț și industrie, ONG-uri.

Dacă li se vor aproba proiecte,e aceste organizații vor chema la înscrieri și vor selecta grupul-țintă – viitorii antreprenori.

În cadrul proiectelor mari, de 3 milioane de euro fiecare, timp de 1 an întreg viitorii antreprenori vor urma diverse cursuri și traininguri de formare profesională și de antreprenoriat și vor fi ajutați să-și întocmească planuri de afaceri.

Fiecare proiect mare va recruta cel puțin 60 de antreprenori aspiranți, iar după anul de formare cel puțin 10 dintre ei vor fi selectați, în baza planurilor de afaceri depuse, să primească fondurile nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare pentru dezvoltarea firmelor sociale.

Întreprinderile sociale vizate trebuie să respecte condițiile Legii nr. 219/2015 privind economia socială. Adică să fie organizate independent de sectorul public să aibă scopul de a servi interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale ale membrilor prin producerea şi furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări.

Aceste întreprinderi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, inclusiv prin implicarea unor persoane aparţinând unor grupuri vulnerabile în activităţi cu caracter social şi economic, facilitând accesul tuturor la resursele şi serviciile comunităţii.

Pentru a putea beneficia de sprijin, o întreprindere socială nou inființată trebuie să fie formată din minimum 5 persoane, dintre care minimum 2 persoane trebuie să aibe statut de angajat. Restul persoanelor care formează entitatea de economie socială pot fi membri, voluntari, beneficiari ai serviciilor/produselor furnizate de entitățile de economie socială.

Statutul de întreprindere socială se recunoaște prin dobândirea unui atestat de întreprindere socială, în conformitate cu Legea 219/2015 privind economia socială.

În funcție de numărul locurilor de muncă pe care le vor crea, firmele sociale vor primi ajutoare nerambursabile astfel:

  • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Descarcă de AICI Ghidul solicitantului și alte documente necesare în acest apel de proiecte

Articol realizat de STARTUP CAFEAi nevoie de ajutor? Lortec este aici